» Medzinárodná spolupráca » Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ » Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a SK PRES 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a SK PRES 2016

     Logo_SK PRES3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa bude aktívne podieľať na výkone historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Počas šiestich mesiacov budeme viesť zadanutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (časť vzdelávanie, mládež, šport) a Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (časť výskum a vesmír), ako aj ich prípravných orgánov. Taktiež budeme na území SR organizovať sériu podujatí, akými budú zasadnutia na úrovni ministrov a vysokých štátnych úradníkov, pracovné a expertné stretnutia, a tiež odborné konferencie, počas ktorých budeme rozvíjať naše priority.