Žiaci navštevujú v tomto školskom roku 84 nových škôl

16.10.2007

     V školskom roku 2007/2008 pribudlo do siete škôl a školských zariadení 84 nových materských (MŠ), základných (ZŠ) a stredných  škôl (SŠ), z toho bolo 25 štátnych, 56 súkromných a 3 cirkevné. Naopak, svoje brány neotvorilo 65 škôl (63 štátnych a 2 súkromné). V rámci racionalizácie bolo spojených 80 štátnych MŠ, ZŠ a SŠ. Súkromné a cirkevné školy sa v tomto školskom roku zatiaľ nespájali.
     Najvýraznejšiu racionalizáciu zaznamenala sieť škôl a školských zariadení v školskom roku 2004/2005, kedy sa začala reforma financovania regionálneho školstva. Zaniklo vtedy viac ako 250 škôl, takmer 500 sa ich spojilo.

Zmeny v sieti škôl podľa rozhodnutí k 10. 10. 2007

Úplne nové

štátne

súkromné

cirkevné

5

20

0

4

9

1

16

27

2

    

Vyradené a spojené

štátne

súkromné

cirkevné

17

0

0

26

0

0

37

0

0

    

Úplne vyradené

štátne

súkromné

cirkevné

11

1

0

20

0

0

32

1

0

Bratislava 16. októbra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku