Navigácia

Závery Rady o kľúčovej úlohe politík celoživotného vzdelávania pri posilňovaní schopnosti spoločností riešiť technologickú a ekologickú transformáciu v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného rastu

Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (časť vzdelávanie) prijala tieto dokumenty:

- Závery Rady o kľúčovej úlohe politík celoživotného vzdelávania pri posilňovaní schopnosti spoločností riešiť technologickú a ekologickú transformáciu v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného rastu

- Uznesenie Rady o ďalšom rozvoji Európskeho vzdelávacieho priestoru na podporu systémov vzdelávania a odbornej prípravy orientovaných na budúcnosť

Dokumenty sú k dispozícii nižšie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky