Zasadnutia

     Zasadnutia Výboru sa podľa štatútu (Čl. 8) konajú vždy pred zasadnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, na základe rozhodnutia predsedníčky výboru alebo na základe písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny jeho členov/členiek. Zasadnutia Rady vlády sú na rok 2019 stanovené v 4 termínoch (v štvrťročných intervaloch).


 

Uskutočnené zasadnutia:

 • 17. zasadnutie - 13. marca 2019
 • 16. zasadnutie - 10. decembra 2018
 • 15. zasadnutie - 12. marca 2018
 • 14. zasadnutie - 11. decembra 2017
 • 13. zasadnutie - 15. marca 2017
 • 12. zasadnutie - 1. decembra 2016
 • 11. zasadnutie - 6. októbra 2016
 • 10. zasadnutie - 15. júna 2016
 • 9. zasadnutie - 2. decembra 2015
 • 8. zasadnutie - 17. júna 2015
 • 7. zasadnutie - 17. septembra 2014
 • 6. zasadnutie - 16. apríla 2014
 • 5. zasadnutie - 31. januára 2014
 • 4. zasadnutie - 3. septembra 2013
 • 3. zasadnutie - 11. júna 2013
 • 2. zasadnutie - 30. januára 2013
 • 1. zasadnutie - 20. septembra 2011
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku