Navigácia
Skočiť na obsah

Zasadnutia

     Zasadnutia Výboru sa podľa štatútu (Čl. 8) konajú vždy pred zasadnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, na základe rozhodnutia predsedníčky výboru alebo na základe písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny jeho členov/členiek. Zasadnutia Rady vlády sú na rok 2019 stanovené v 4 termínoch (v štvrťročných intervaloch).


 

Uskutočnené zasadnutia:

Skočiť na začiatok stránky