» Ministerstvo » Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania » Zasadnutia » 3. zasadnutie - 11. júna 2013

3. zasadnutie - 11. júna 2013

Predsedajúci Výboru: Štátny tajomník MŠVVaŠ SR - p. Štefan Chudoba (poverený ministrom p. Čaplovičom)

Miesto konania Výboru: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia: