» Ministerstvo » Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania » Zasadnutia » 9. zasadnutie - 2. decembra 2015

9. zasadnutie - 2. decembra 2015

Predsedajúca Výboru: Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR - p. Romana Kanovská (poverená predsedom Výboru, ministrom p. Draxlerom)

Miesto konania Výboru: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia: