Navigácia

Zápis do IS športu

Informácia pre športové organizácie

Podľa § 104 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do Informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) dňa 31. mája 2018 informovalo, že Informačný systém športu je funkčný pre národné športové zväzy a oznámilo, že 1. júna 2018 začala plynúť 3-mesačná lehota na doplnenie ich údajov do Informačného systému športu.  Znamená to, že od 31. augusta 2018 ministerstvo považuje Informačný systém športu za naplnený informáciami od národných športových zväzov.

Skočiť na začiatok stránky