Zápis do IS športu

Vyžiadanie prístupových práv do informačného systému športu pre právnické osoby

Aby športové organizácie mohli zapisovať do informačného systému športu, potrebujú na to získať prístupové právo.  Žiadosť na poskytnutie prístupového práva na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách je potrebné zaslať v listinnej podobe na adresu:
Národné športové centrum
Trnavská cesta 39 (Športová hala Mladosť)
831 04  Bratislava
Technická podpora:  
Agáta Galková, 02/322 236 12, agata.galkova@sportcenter.sk
Ivana Hricová,  02/322 236 21, ivana.hricova@sportcenter.sk
 


Zápisy do IS športu

Register FYZICKÝCH osôb v športe
Register PRÁVNICKÝCH osôb v športe
Register medailových ocenení
 

Oznam pre národné športové zväzy

Podľa § 104 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do Informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) dňa 31. mája 2018 informovalo, že Informačný systém športu je funkčný pre národné športové zväzy a oznámilo, že 1. júna 2018 začala plynúť 3-mesačná lehota na doplnenie ich údajov do Informačného systému športu.  Znamená to, že od 31. augusta 2018 ministerstvo školstva považuje Informačný systém športu za naplnený informáciami od národných športových zväzov.
 


Informácie o vývoji informačného systému športu: branislav.strecansky@minedu.sk ,  tel.: 02/59374 695
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku