Navigácia

Výzvy v roku 2015

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PRIORITY mládežníckej politiky, v oblasti práce s mládežou
Program PRIORITY/D/2/2015:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Prezentácia k pripravovanému  predsedníctvu SR v Rade EÚ 2016
V prípade uzatvorenia partnerstva priložte túto partnerskú zmluvu

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou
Program PODPORA/D/2015:
Výzva na prekladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015
Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2015:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program HLAS mladých
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2015:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou
Program PODPORA/R/2015:
Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Sprievodca k Výzve na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Informačný list základného kolektívu
Financovanie v programe PODPORA mládežníckych organizácií

Skočiť na začiatok stránky