Navigácia

Výzvy na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov od roku 2024

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2023/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Vzor žiadosti - Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Záverečný protokol o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru - bez finančného vplyvu
 

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2023/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnenýh žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Vzor žiadosti - Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Záverečný protokol o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež - bez finančného vplyvu
 

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2023/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Vzor žiadosti - Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Záverečný protokol o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež - bez finančného vplyvu
 

LINKY POMOCI/2023/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Linky pomoci

Vzor žiadosti - Linky pomoci

Záverečný protokol o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Linky pomoci - bez finančného vplyvu
 

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2023/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Vzor žiadosti - Nízkoprahové programy pre mládež

Záverečný protokol o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež - bez finančného vplyvu
 

ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2023/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry

Vzor žiadosti - Zastupiteľské štruktúry

Záverečný protokol o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže - bez finančného vplyvu

Skočiť na začiatok stránky