Navigácia

Výzvy na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov od roku 2023

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

 

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

 

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

 

LINKY POMOCI/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Linky pomoci

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Linky pomoci

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Linky pomoci (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

Aktualizovaný záverečný protokol o výške rozpočtového stropu na rok 2023 pre registrované organizácie v tematickej oblasti Linky pomoci

Záverečný protokol o navýšení dotácie v tematickej oblasti Linky pomoci na rok 2023

 

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

 

ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

Skočiť na začiatok stránky