Navigácia

Výzvy na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov od roku 2022

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

LINKY POMOCI/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Linky pomoci

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Linky pomoci

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Linky pomoci

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Skočiť na začiatok stránky