Navigácia

Výzva „Spolu múdrejší 3“ – vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

Nižšie je zverejnený zoznam vybraných a nevybraných škôl v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Termín na zaslanie záverečnej správy je 30. 06. 2022. Formulár záverečnej správy je dostupný na tomto odkaze: https://spolumudrejsi.iedu.sk/   

Vzhľadom k tomu, že „Spolu múdrejší 3“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU,
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy spolumudrejsi@minedu.sk.

 

Dôležitá informácia pre nevybrané školy z POO je zverejnená tu - Výzva „Spolu múdrejší 3“ – vyhodnotenie IZ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky