Navigácia

Výzva „Letná škola 2022“ – vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje vyhodnotenie výzvy na Letné školy 2022 na základe Memoranda o spolupráci s UNICEF.

Letné školy môžu organizovať  všetky základné školy, špeciálne základné školy, špeciálne výchovné zariadenia, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základnej školy, ktoré sú zaradené v Sieti škôl a školských zariadení (ďalej len „škola“) počas celých letných prázdnin v tzv. plných týždňoch t.j. od 11.7.2022 do 26.8.2022.

Jeden cyklus trvá nepretržite 2 týždne – 10 pracovných dní (zmena oproti roku 2021), čomu sú prispôsobené aj finančné prostriedky, ktoré škola dostane.

Hlavným cieľom Letných škôl 2022 je podpora škôl pri ich organizácii aktivít na  vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny. Aj vzhľadom k tomu bude môcť škola zapojiť aj deti z Ukrajiny, ktoré školu navštevujú, budú navštevovať resp. aj tie ukrajinské deti, ktoré žijú v okolí školy, ale vzdelávajú sa online na Ukrajine a prejavia záujem o Letnú školu.

Do činnosti Letnej školy 2022 sa budú môcť v podporených školách zapojiť tak, ako v predchádzajúcich rokoch aj dobrovoľníci, neziskový sektor, komunitné centrá, prípadne aj matky ukrajinských detí.

Finančné prostriedky alokované na túto výzvu boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF a ministerstva, ktoré vyčlenilo finančné prostriedky nad rámec výzvy z dôvodu zvýšeného záujmu škôl.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky