Vyznamenanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky

16.09.2013
Návrhové listy k vyznameniu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku