Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 627

...vreli maďarský a ukrajinský jazyk 15.03.2019      Písomné maturity z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka...

...žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF, resp. písomné vyzvania (národné projekty), ktoré bližšie určujú pravidlá pred...

...žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF, resp. písomné vyzvania (národné projekty), ktoré bližšie určujú pravidlá pred...

...sa nachádza v priloženej tabuľke.   Zoznam schválených projektov Vyhlásenie výzvy #

...zdu zavítal Dušan Čaplovič aj do Nitry, kde sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoštátneho kola jazykovej súťaže „Poznaj svoju r...

...očítači a úprave textu na počítači. Popoludní sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov.      Do celoštátnej prehliadky postúpilo 41 žiako...

...erlín 16.-20.4. 2012 Seminár „Ako interpretovať rešeršné správy EPÚ a písomné stanoviská“ Harachová, Števková Správa zo ZPC 2. CVTI SR Rakúsk...

...ečné skúšky, zápis do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).   ktoré majú trvalý pobyt alebo pr...

...školy a osobným telefonickým kontaktom.      Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční vo februári 2017 v Zrkadlovej sieni P...

...ť povinné predprimárne vzdelávanie od 01. 09. 2022 a od 01. 09. 2023. Písomné oznámenie o zápise do registra zariadení predprimárneho vzdeláv...

...ať 2 055 žiakov a z predmetu ukrajinský jazyk a literatúra 26 žiakov. Písomné maturity, vrátane externých testov, sa budú v tomto školskom ro...

...a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.   Vyhlásenie č. 28/2009 Z. z. predsedu NR SR - úplné znenie zákona č. 288...

... programe Horizont 2020. Ministri na rokovaní podpísali spoločné vyhlásenie zamerané na zlepšenie účasti zúčastnených stredoeurópskych š...

...om 23.06.2020 Už o pár dní sa dozvieme, kto si prevezme cenu Preveda. Vyhlásenie víťazných prác a udelenie tohto prestížneho ocenenia bude vy...

...a zdaru počas konania maturitných skúšok. Obdobné vyžrebovanie a vyhlásenie tém je naplánované v štúdiu Rádia Slovensko v piat...

...ja 2017) podpísal minister školstva so zástupcami Yad Vashem spoločné vyhlásenie, prostredníctvom ktorého sa sformalizovala dlhoročná spolupr...

...zvy na predkladanie národných projektov » 22.12.2014 Predĺženie písomného vyzvania OPV/K/RKZ/NP/2014-2 – národný projekt "Nové trendy v...

INFORMÁCIA K PRÍSPEVKU NA OVP 2023 30.01.2023 Predchádzajúca správa :N...

...nia OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 Písomné vyzvania OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 OPVaV/RKZ/...

...maďarský a ukrajinský jazyk 16.03.2018       Písomné maturity z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka...

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvy na podporu národnostných menšín ...

...p;škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.   Prevádzka zariadení školského str...

...nia OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 Písomné vyzvania OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 OPVaV/RKZ/...

...nia OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 Písomné vyzvania OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1 OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 OPVaV/RKZ/...

...ozvanie Európskej komisie, DG Research & Innovation na slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže vyhlásenou EK „European Prizes for Innovation...

... v oblasti bezpečnosti, zdravotníctva alebo výchovy a vzdelávania. f) vyhlásenie o poistení alebo o iných prostriedkoch osobnej a kolektívnej...

...kov i v kategórii starších žiakov.      Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na podujatí Deň detí s Oz...

...iniciatívy Európskej komisie Európsky učiteľ jazykov roka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 25. septembra 2009 o 10:00 hod. v Moz...

Príspevok na ŠvP na rok 2020 Na webovom sídle ministerstva zverejňujem...

MINEDU Domov Regionálne školstvo Financovanie Príspevok na školu v prí...

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10 Aktuálna stránka 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Skočiť na začiatok stránky