» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou » Informácie pre registrovaných žiadateľov ADAM 1

Informácie pre registrovaných žiadateľov ADAM 1

Žiadatelia zaregistrovaní pre systematickú podporu s deťmi a mládežou pre roky 2008 - 2010 sú zmluvne zaviazaní oznámiť zmenu počtu členov organizácie, a to v prípade, že počet členov sa znížil o viac ako 10 %. Viac informácií nájdete v Informáciách pre registrovaných žiadateľov.
V prípade, že sa počet členov zvýšil, registrovaní žiadatelia predkladajú písomné oznámenie dobrovoľne.