» Aktuality » Maturitný týždeň uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk

Maturitný týždeň uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk

17.03.2017
Maturitný týždeň uzavreli maďarský a ukrajinský jazyk
      Písomné maturity z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry ako vyučovacích jazykov národnostných menšín uzavreli dnes týždeň maturít.
      V štúdiu Rádia Slovensko a za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka opäť vyžrebovali a vyhlásili témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z oboch jazykov.
     Maturantov po externých testoch a slohových prácach čakajú ešte ústne maturity, ktoré sú naplánované na obdobie od 22. mája do 9. júna 2017.