Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 627

pdf Príloha 2- Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020) 418.72 kB 428769

pdf Príloha č. 13 Čestné vyhlásenie členov komisie 222.86 kB 228213

Vyhlásenie Ústrednej maturitnej komisie k medializovaným informáciám 28...

docx,

docx,

docx,

, 39.6 kB

, 38.3 kB

... o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2012 » Vyhlásenie výsledkov rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2012 Vyhlásenie...

...U Domov Regionálne školstvo Rozvojové projekty v regionálnom školstve Vyhlásenie výzvy „Zdravie a bezpečnosť v školách 2021“ Vyhlásenie výzvy...

Vyhlásenie výzvy "Učitelia pre 21. storočie" Ministerstvo ško...

Vyhlásenie výzvy „Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“ Ministerstvo ško...

...ektov » Národné projekty » Zoznam schválených projektov : Písomné vyzvanie č. OPV/K/NP/2012-3 PRAKTIK – Praktické zručnosti cez n...

...jektov » Národné projekty » Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPV/K/NP/2013-5 – národný projekt "Vysoké školy ako...

Vyhlásenie XXXI. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč Ministerstvo škols...

Vyhlásenie XXXII. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč Ministerstvo škol...

pdf Príloha 4 - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8. 11. 2020) 413.29 kB 4...

pdf Príloha 4 - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (1. 11. 2020) 416.49 kB 4...

pdf Príloha 4 - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8. 11. 2020) 413.65 kB 4...

docx Príloha 2 – Čestné vyhlásenie rodiča (aktualizované 29. 5. 2020) 15.15 kB 15516

pdf Príloha 2 – Čestné vyhlásenie rodiča (aktualizované 29. 5. 2020) 399.56 kB 409149

Vyhlásenie súťaže DOBRÉ SLOVO – šk .r. 2022/2023 #

pdf,

» MINEDU » Aktualizácia » Aktuality » Vyhlásenie ministra Dušana Čaploviča k výročiu Viedenskej arbitráže Vyh...

Vyhlásenie 2. kola výzvy „Učitelia pre 21. storočie“ Ministerstvo škols...

Vyhlásenie 3. kola výzvy „Učitelia pre 21. storočie“ Ministerstvo škols...

Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPVaV/K/RKZ/TP/2012-2 technická pomoc RO za rok 201...

Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 technická pomoc RO za rok 201...

Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPVaV/K/RKZ/TP/2011-1 technická pomoc RO za rok 201...

Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPVaV/K/RKZ/TP/2011-2 technická pomoc RO za rok 201...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5 Aktuálna stránka 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • Skočiť na začiatok stránky