» Aktuality » Spoločné vyhlásenie ku Dňu študentstva

Spoločné vyhlásenie ku Dňu študentstva

16.11.2012
Spoločné vyhlásenie ku Dňu študentstva
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, Študentská rada vysokých škôl a Študentská rada stredných škôl považujú 17. november nielen za študentský sviatok – Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu – ale vnímajú ho aj ako spoločnú výzvu pre formovanie modernej, demokratickej spoločnosti, ako výzvu pre súčasné politické elity, ktoré majú podporovať kroky smerujúce k aktívnemu zapájaniu  mladých ľudí do verejného rozhodovania.
    Budúcnosť slovenskej spoločnosti vidíme vo vzdelanej mladej generácii, pretože len rozhľadení, vzdelaní ľudia môžu obhajovať a chrániť demokratické princípy slobody, plurality, tolerancie, ale aj spravodlivosti. A práve preto spoločne považujeme podporu vzdelávania za základný pilier v procese modernizácie spoločnosti a jej ďalšieho rozvoja.
     Demokratické princípy dokáže chrániť a rozvíjať iba vzdelaná spoločnosť, ktorá práva rešpektuje rovnako ako povinnosti, ponúknutú šancu vníma ich ako príležitosť. Práve preto vnímame odkaz 17. novembra ako výzvu, ktorú podporuje rezort školstva a ku ktorej sa hlási aj naše študentské hnutie. Dnes smutnou symbolikou toho, že práva nie sú samozrejmosťou, je snaha na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka vo vzťahu k svojej púchovskej fakulte. Študenti i minister jednoznačne podporili aktivity vysokoškolákov a ich pedagógov a vyzvali vedenie univerzity, aby svojimi rozhodnutiami nepoškodzovalo princípy akademickej slobody.