» Aktuality » Vyhlásenie ministra školstva k ukončeniu školského roka

Vyhlásenie ministra školstva k ukončeniu školského roka

29.06.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič úprimne ďakuje všetkým - pedagogickým a odborným zamestnancom, ako aj nepedagogickým zamestnancom, žiakom, študentom, rodičom i zriaďovateľom škôl a školských zariadení za dosiahnuté výsledky a obetavosť, ktorú vynaložili v končiacom sa školskom roku 2011/2012.
    
Podľa ministra školstva bol tento školský rok ďalšou skúškou pedagogického stavu a odborných zamestnancov, ako úspešne dokážu zvládať svoje poslanie v neľahkej dobe. „Všetkým by som preto dnes chcel symbolicky udeliť jednotku za to, ako úspešne a zodpovedne viedli svojich žiakov a študentov. Som presvedčený, že učiteľský stav si v rebríčku spoločenského postavenia zaslúži omnoho lepšie postavenie, ako momentálne zastáva, a preto moje kroky smerujú k modernizácii a zlepšeniu podmienok v školstve, ktoré budú sprevádzané kvalitou výučby, spokojnosťou žiakov a prestížou škôl," dodáva Dušan Čaplovič.
     Minister školstva zároveň želá všetkým zamestnancom v školstve, ako aj žiakom i študentom, aby začínajúce sa letné prázdniny boli obdobím oddychu, radosti, príjemných spomienok a pekných zážitkov.

     Michal Kaliňák 
    hovorca ministra