Výsledky testovania deviatakov Monitoru 9 sú už známe

28.03.2007

     Celoslovenského testovania vedomostí žiakov 9. ročníkov základnej školy z matematiky a vyučovacieho jazyka sa v tomto roku zúčastnilo približne 60 tisíc žiakov. Z nich bolo 2648 deviatakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     Test z matematiky zvládli tento rok žiaci s priemernou úspešnosťou 61,2 %, keď z 30 možných bodov získali v priemere 18, 4 bodu.
     Zo slovenského jazyka a literatúry písalo test 56 274 žiakov a dosiahli priemernú úspešnosť 67,1 percent. Priemer získaných bodov bol 20,1, pričom maximálne mohli žiaci dostať taktiež 30 bodov.
     O niečo nižšiu priemernú úspešnosť dosiahlo 3 501 žiakov v externom testovaní vedomostí z maďarského jazyka a literatúry  -  64,5 %. V priemere zvládli test na 19, 4 bodu. Najmenej žiakov, len 43, písalo test z ukrajinského jazyka a literatúry. Priemerný bodový zisk bol 20 bodov, čo predstavuje priemernú úspešnosť 66,6 %.
     Podobne ako v minulých rokoch, aj tentoraz viacero žiakov zvládlo Monitor 9 na 100 percent. Plný počet bodov z matematiky dosiahlo 1 038 žiakov (vlani 628), zo slovenského jazyka a literatúry 616 (vlani 4 727) a maďarského jazyka a literatúry 13 (49). Z ukrajinského jazyka a literatúry sa na plný počet bodov nepodarilo test napísať nikomu (minulý rok to zvládli 4 žiaci).
     Všetci deviataci dostanú výsledkové listy o absolvovaní MONITORu 9 podpísané ministrom školstva. Bude obsahovať informáciu o tom, ako žiak uspel z oboch predmetov, ale aj celoslovenské výsledky. Každý žiak tak ľahko zistí, aká je jeho úroveň vedomostí v porovnaní s ostatnými rovesníkmi.

Bratislava 28. marca 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku