Upozornenie na podávanie ročných správ za rok 2020

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2020.
 
Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2021, je povinný najneskôr do 13.11.2020 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a následne poslať len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy. Tlačenú verziu potvrdenia o podaní ročnej správy nie je potrebné posielať poštou v prípade, ak vedúci projektu využije v systéme e-KEGA možnosť elektronického podpisu. Použitie elektronického podpisu je na báze dobrovoľnosti.

Vzhľadom na tohtoročnú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 budú odborné komisie KEGA pri hodnotení ročných správ prihliadať na vzniknuté zmeny v čerpaní/plánovaní finančných prostriedkov a v plnení cieľov, úloh v súlade s časovým harmonogramom riešenia projektu. 
Skočiť na začiatok stránky