Transformácia doktorandského štúdia ukončená

  • Dátum: 30.11.2007

     Ministerstvo školstva SR zavŕšilo proces transformácie doktorandského štúdia na tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania. V rámci sociálneho poistenia doktorandi denného štúdia už nebudú považovaní za zamestnancov vysokej školy, ale budú posudzovaní ako vysokoškolskí študenti.
    
Tak ako pri študentoch denného vysokoškolského štúdia, bude štát aj pri doktorandoch uhrádzať zdravotné poistenie. Doktorandské štipendiá budú oslobodené aj od dane z príjmu. Zmeny vyplývajú zo zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení a zo zákona o dani z príjmu, ktoré schválila Národná rada SR v uplynulých dňoch. Štipendiá pre doktorandov sa týmito úpravami zvýšia.
     Po prvom januári 2008 bude štipendium doktoranda pri nástupe na štúdium 13 500 Sk. Po vykonaní dizertačnej skúšky dosiahne jeho štipendium výšku 15 820 Sk. „Podporou tohto štúdia chceme zvýšiť počet doktorandov, ktorí tvoria základ sociálneho a ekonomického rozvoja spoločnosti," uviedol podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
     V súčasnosti je štipendium doktoranda pred nástupom na štúdium po zdanení a odvedení odvodov 10 984 Sk. Po vykonaní dizertačnej skúšky je jeho čistý príjem 12 610 Sk.

Bratislava 30. novembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku