Súťaže detí a žiakov

     Súťaže detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadväzujú na školskú výučbu a rozvíjajú ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti.

    Vyhlasovateľom súťaží celoštátneho charakteru, súťaží s medzinárodnou účasťou a medzinárodných súťaží je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky spoločne s inými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, občianskymi združeniami, cechmi alebo ďalšími právnickými osobami.

Skočiť na začiatok stránky