Súťaže detí a žiakov

     Súťaže detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadväzujú na školskú výučbu a rozvíjajú ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti.

    Vyhlasovateľom súťaží celoštátneho charakteru, súťaží s medzinárodnou účasťou a medzinárodných súťaží je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky spoločne s inými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, občianskymi združeniami, cechmi alebo ďalšími právnickými osobami.

 • Vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a niektorých ďalších súťažiach v školskom roku 2018/2019
 • Vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a niektorých ďalších súťažiach v školskom roku 2017/2018
 • Vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a niektorých ďalších súťažiach v školskom roku 2016/2017
 • Vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a niektorých ďalších súťažiach v školskom roku 2015/2016
 • Vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a niektorých ďalších súťažiach v školskom roku 2014/2015
 • Vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a ďalších súťažiach v školskom roku 2013/2014
 • Prehľad celoštátnych kôl súťaží detí a žiakov škôl finančne podporovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Vyhodnotenie súťaží detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl
 • Organizačné poriadky súťaží detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl
 • Aktuálne informácie o súťažiach detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku