» Regionálne školstvo » Súťaže detí a žiakov » Prehľad celoštátnych kôl súťaží detí a žiakov škôl finančne podporovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prehľad celoštátnych kôl súťaží detí a žiakov škôl finančne podporovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle smernice MŠVVŠ SR č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v rámci možností rozpočtu finančne prispieva organizátorom na realizáciu celoštátnych kôl súťaží, ktorých je vyhlasovateľom (kategória A) alebo  spoluvyhlasovateľom (kategória B).