Správa o hospodárení

Povinnosť vypracovať správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok ukladá školám a školským zariadeniam, ktoré sú právnické osoby §7 ods. 1 a 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Školy a školské zariadenia predkladajú vypracovanú správu svojmu zriaďovateľovi.

Za roky 2021-2024 vypracovávajú správu o hospodárení podľa §9l ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. aj registrované zariadenia, ktoré sú zapísané v registri vedenom ministerstvom v súlade s §161l zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zriaďovatelia škôl, školských zariadení a registrovaných zariadení sú povinní predložiť príslušnému regionálnemu úradu školskej správy najneskôr do 15. apríla „Súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok“.

Vypracovanie správy o hospodárení a súhrnnej správy o hospodárení sa uskutočňuje prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je prístupná na internetovej adrese https://www.vykazy.sk/ (odkaz „Výkaz k správe o hospodárení“).

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky