Šport

     Kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti športu sú definované zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 • Informácia pre žiadateľov o príspevok za zásluhy v oblasti športu
 • Aktuality
 • Dokumenty a predpisy
 • Informačný systém športu
 • Povinne zverejňované a iné informácie
 • Financovanie športu
 • Medzinárodná spolupráca v športe
 • Užitočné odkazy
 • Kontakty
 • Hlavný kontrolór športu
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku