Spolupráca Slovenska a USA v oblasti vedy a techniky bude pokračovať

09.11.2007

     Na pôde Ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone podpísali vo štvrtok 8. novembra podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a Paula Dobriansky - štátna tajomníčka MZV USA pre demokraciu a globálne záležitosti Dohodu medzi vládou SR a vládou USA o vedecko-technickej spolupráci. Podpis dokumentu zabezpečuje pokračovanie partnerstva oboch krajín  v oblasti vedecko-technického výskumu a vývoja.
     Dohoda je už tretím zmluvným dokumentom. Nadväzuje na  dohody z roku 1991 a 2000, ktoré umožnili realizáciu slovensko-amerických projektov v oblasti technických, lekárskych a prírodných vied. Najnovšia dohoda zahŕňa spoluprácu v oblastiach základného a aplikovaného výskumu, obchodných, vývojových a inovačných činností. Umožní spoločné aktivity vo forme výskumných projektov, vedeckých seminárov, konferencií a sympózií, výmenu informácií a dokumentácie, ale aj výmenu vedeckých pracovníkov a iných odborníkov. 

Bratislava 9. novembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku