Rezort školstva kontinuálne podporuje zmierňovanie dopadov v oblasti vzdelávania na školách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a realizuje proces koordinovanej digitálnej transformácie škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 16. júla 2021 vyzvania pre dva národné projekty za účelom zmiernenia dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces, vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania na druhom stupni základných škôl a na stredných školách .

minister školstva Branislav Gröhling a žiaci

Na podporu kvalitnej pripravenosti na úrovni personálneho a technického vybavenia škôl a Letné školy vyčlenil rezort školstva viac ako 40, 3 mil. eur z operačného programu Ľudské zdroje. Národné projekty umožnia reagovať na výzvy a požiadavky, ktoré prinieslo náročné obdobie pandémie. Na druhom stupni základných škôl a na stredných školách zlepší rezort školstva dostupnosť vzdelávania prostredníctvom zabezpečenia digitálnych zariadení a zároveň metodicko-technologickou podporou pedagogickým pracovníkom škôl a žiakom prostredníctvom pozície školského digitálneho koordinátora. Vďaka projektom sa vytvoria aj špecializované študovne. Vybavenie bude slúžiť tak učiteľom, ako aj žiakom. Zlepšia sa podmienky prípadnej realizácie online resp. hybridnej výučby a zároveň sa podporí aj nevyhnutná, koordinovaná digitálna transformácia. Spolu budú mať školy k dispozícii približne 300 školských digitálnych koordinátorov, 1000 nových študovní, ako aj notebooky pre učiteľov a tablety pre žiakov.  

Súčasťou podpory budú aj Letné školy na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nebolo možné dostatočne osvojiť počas školského roka 2020/2021.

Vyzvania spolu s prílohami sú zverejnené na webovom sídle rezortu školstva a nájdete ich na týchto linkoch:

https://www.minedu.sk/16072021-vyzvanie-oplz-po12021np111-01-pre-narodny-projekt-s-nazvom-zmiernenie-dopadu-pandemie-ochorenia-covid-19-na-vzdelavaci-proces-na-strednych-skolach-vratane-zlepsenia-dostupnosti-vzdelavania/


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky