Navigácia

16.07.2021 - Vyzvanie OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-02 pre národný projekt s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania


Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-02

Oprávnený žiadateľ: rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR ako ústredný orgán štátnej správy.

Typ vyzvania: uzavreté


Dátum uzávierky vyzvania: 31.12.2021

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky