Publikácie

 • Komentár 01/2021 - Riaditelia: Dvakrát a dosť?!
 • Diskusná štúdia - Čo vás v tej škole učia
 • Komentár 04/2020 - Riziková skupina
 • Komentár 03/2020 - Odliv mozgov I: Necestuj tým vlakom!
 • Komentár 02/2020 - Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020
 • Komentár 01/2020 - Ako v čase krízy zabezpečiť prístup k vzdelávaniu pre všetky deti
 • Komentár 03/2019 - Atraktivita učiteľského povolania
 • Komentár 02/2019 - Držím ti miesto
 • Komentár 01/2019 - Quo vadis
 • Komentár 02/2018 - Encyklopedizmus náš každodenný
 • Komentár 01/2018 - Mať volá
 • Komentár 04/2017 – Tajomstvo zlatého rezu
 • Komentár 03/2017 - (Ne)preferované odbory
 • Diskusná štúdia - Analýza kariérového systému učiteľov na Slovensku
 • Komentár 02/2017 - PISA 2015: Porovnanie vybraných charakteristík vzdelávacích systémov
 • Komentár 01/2017 - Povolanie robot
 • Komentár 04/2016 - EAG 2016: Vybrané údaje o Slovensku
 • Diskusná štúdia – Možnosti racionalizácie siete škôl
 • Komentár 03/2016 - Bez kreditov neodídem
 • Komentár 02/2016 - Nesúlad v zručnostiach
 • Komentár 01/2016 - Zviazané učebnice
 • Komentár 04/2015 - Možnosti zvyšovania platov učiteľov
 • Komentár 03/2015 - Papier nepustí? Analýza nadbytočnej administratívnej záťaže v školách
 • Komentár 02/2015 - Využitie merania pridanej hodnoty vo vzdelávaní
 • Komentár 01/2015 - Čo skutočne merajú medzinárodné rebríčky vysokých škôl
 • Komentár 01/2014 - PISA 2012: výsledky Slovenska v kocke
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku