Protikorupčný program MŠVVaŠ SR

     V zmysle úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019-2023 bol schválený Protikorupčný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku