Navigácia

Program Slovensko 2021 – 2027

LOGO SPOLUFINANCOVANÝ EU_PS_MSVVaM SR_color_png

Programové obdobie 2021 – 2027 sa bude realizovať na Slovensku prostredníctvom programu s názvom Program Slovensko, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 22. novembra 2022. 

Riadiacim orgánom Programu Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR bude v programovom období 2021 – 2027 plniť úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko pre cieľ politiky 1 - Konkurencieschopnejšia a  inteligentnejšia Európa s alokáciou 558 817 470 EUR  a pre cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa s alokáciou 515 807 770 EUR.

Cieľ politiky 1 - Konkurencieschopnejšia a  inteligentnejšia Európa

Prostredníctvom cieľa politiky 1 podporí ministerstvo nasledujúce oblasti: 

  • Medzisektorovú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja 
  • Ľudské zdroje v oblasti výskumu a vývoja
  • Medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja 
  • Optimalizáciu, rozvoja a modernizácie výskumnej infraštruktúry 
  • Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre RIS3

Cieľ politiky 4 - Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa

Prostredníctvom cieľa politiky 4  ministerstvo školstva podporí tieto oblasti:  

  • Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
  • Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu
  • Záruka pre mladých

Komplexné informácie k  Programu Slovensko nájdete na www.eurofondy.gov.sk 
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky