Navigácia

Proces uznávania zdravotníckych kvalifikácií získaných v odbore pediatria alebo detské lekárstvo

Osobám, ktoré ukončili vzdelanie v študijnom odbore pediatria alebo detské lekárstvo na Ukrajine alebo v inom treťom štáte bez predchádzajúceho vzdelania v študijnom odbore všeobecné lekárstvo bude na vyrovnanie rozdielov vo vzdelávaní a odbornej príprave uložená skúška spôsobilosti z predmetov:

  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • neurológia
  • urgentná medicína
  • všeobecné lekárstvo
  • lekárska imunológia
  • klinická biochémia
  • neurochirurgia
  • nukleárna medicína

Aktuálne termíny skúšky spôsobilosti pediatrov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave:

Skúšku je možné vykonať aj v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Bližšie informácie (vo viacerých jazykoch) sú zverejnené na stránke Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Ako postupovať?

Ak máte absolvované vzdelanie v študijnom odbore pediatria (bez predchádzajúceho vzdelania vo všeobecnom lekárstve), chcete sa zúčastniť skúšky spôsobilosti pre pediatrov a nemáte aktívne konanie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, je potrebné najprv podať žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania, na základe ktorej Vám bude vydané rozhodnutie s uložením skúšky spôsobilosti.

V žiadosti prosím uveďte názov regulovaného povolania lekár (v Slovenskej republike je nutné najprv nadobudnúť odbornú kvalifikáciu všeobecného lekára, až následne špecializáciu, napr. pediatria). Neuvádzajte prosím názov povolania "pediater" a podobne, budete musieť vyť vyzvaní na zmenu názvu povolania v žiadosti a zdržíte jej vybavenie.

Po úspešnom zložení skúšky spôsobilosti Vám bude uznaný doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár (bez špecializácie) a môžete nastúpiť na dočasnú odbornú stáž (práca pod dohľadom). Pre samostatný výkon regulovaného povolania lekár (bez špecializácie) bude potrebné absolvovanie doplňujúcej skúšky.

Po uznaní odbornej kvalifikácie na základe doplňujúcej skúšky bude možné podať žiadost o uznanie špecializácie pediatria na Ministerstvo zdravotníctva SR, resp. nástup do špecializačného štúdia v Slovenskej republike.

Podrobnejšie informácie o procese nájdete aj v súboroch nižšie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky