Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Priame zadanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK".

Kód priameho zadania: OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1
Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Dátum zverejnenia: 29. januára 2010
Dátum uzávierky: 7. mája 2010

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku