Navigácia

Pravidlá uznávania odborných kvalifikácií

Podstránky nižšie sa týkajú špecifík uznávania odbornej kvalifikácie, ktoré vychádza zo smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len "smernica"). Smernica určuje základné práva a povinnosti jednotlivých členských štátov z hľadiska uznávania odbornej kvalifikácie a obsahuje základné inštitúty, ktoré boli povinne prebraté do národného právneho poriadku, napr.:
 
  • rovnaké zaobchádzanie s kvalifikáciami
  • harmonizovaná odborná príprava a automatický systém uznávania pre tzv. sektorové povolania (lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, farmaceut, architekt a veterinárny lekár)
  • všeobecný systém uznávania založený na porovnateľnosti kvalifikácií pre ostatné povolania
  • dočasné a príležitostné poskytovanie služieb
  • prípustné požiadavky na doklady, maximálne lehoty a i.
Bližšie informácie o uvedených inštitútoch, ktoré platia pri uznávaní v SR ako aj iných členských štátoch EÚ, rovnako ako ďalšie povinne zverejňované informácie v súvislosti so smernicou sa nachádzajú nižšie.
Skočiť na začiatok stránky