Navigácia

Ponuka vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov na školský rok 2021/2022

V nadväznosti na plán profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, pripravilo Metodicko-pedagogické centrum Katalóg programov vzdelávania, učiteľských fór a poradenských aktivít na školský rok 2021/2022.

Katalóg je členený na štyri časti:

1. programy funkčného vzdelávania,

2. programy špecializačného vzdelávania,

3. programy inovačného vzdelávania,

4. ďalšie aktivity národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)

  • učiteľské fóra,
  • poradenské aktivity,
  • najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti (NOPS).

Súčasťou katalógu sú aj základné informácie o atestačnom konaní a informácie o predkladaní žiadosti a atestačného portfólia.

Vzdelávanie v programoch vzdelávania a vzdelávacie aktivity prostredníctvom učiteľských fór a poradenstva sa budú realizovať:

  • prezenčne,
  • online,
  • kombinovane.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky