Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlasuje písomné vyzvanie pre národný projekt „PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku".

Kód písomného vyzvania: OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1
Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Dátum vyhlásenia: 10. januára 2013
Dátum uzávierky: 15. apríla 2013

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky