Oznamy a správy

Národné podujatie Europass

Na úvod účastníkov privítal zástupca z Európskej komisie, Martin le Vrang, ktorý predstavil Europass ako prioritu európskych politík v oblasti zamestnanosti. V programe nasledovali jednotlivé prísp…

ŠIOV zverejnil prezentácie z Konferencie EPALE 2021

Ciele konferencie: diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku a priblížiť ciele nových strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti…

Akými vlastnosťami disponujú slovenskí učitelia?

„Školy plnia výchovno-vzdelávacie ciele Znamená to, že musia svojich absolventov pripraviť nielen po kognitívnej stránke, ale dôležitý je aj proces utvárania osobnosti a rozvoj kompetencií žiakov p…

Zorientujte sa v európskych príležitostiach pre výskum a inovácie

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravila tematický webinár. Predstaví výskumno-inovačné príležitostí, ktoré ponúka Európska rada pre vý…

B. Gröhling: Investujeme ďalších 8 miliónov eur na asistentov učiteľa

Základné školy navštevuje v súčasnosti približne 75-tisíc detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Služby poradenstva a prevencie deťom poskytujú dva druhy zariadení – centrum pedagogic…

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku