OZNAM - opätovné predĺženie 1. vyhodnocovacieho termínu k výzve na výber odboných hodnotiteľov

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR predžuje termín 1. vyhodnocovacieho kola k výzve na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP z prostriedkov ESF.

1. vyhodnocovací termín sa posúva zo 14.6.2017 na 21.6.2017

Predmetná výzva s prílohami je zverejnená TU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku