O perspektívach vedy a techniky na Slovensku sa bude diskutovať na konferencii v Nitre

14.11.2007

     Vo štvrtok 15. novembra sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční národná konferencia Perspektívy vedy a techniky na Slovensku do roku 2015. Stretnutie sa začne o 9. 30 hod. na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Jej cieľom je identifikovať a prediskutovať opatrenia pre realizáciu cieľov Dlhodobého zámeru štátnej a vednej politiky do roku 2015 na obdobie do roku 2010.
     Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia organizácií výskumu a vývoja sektora vysokých škôl, štátneho a podnikateľského sektora a zástupcovia podnikateľskej výrobnej sféry.  

Miesto konferencie: Pedagogická fakulta UKF, Dražovská 4, Nitra.

Bratislava 14. november 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku