Navigácia

NOVÉ - 14.6.2021 - Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre dopytovo-orientovanú výzvu s názvom "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre dopytovo-orientovanú výzvu s názvom "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania"
 

Oznam o uzatvorení výzvy na výber odborných hodnotieľov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, informuje, že vzhľadom na uzavretie dopytovo-orientovanej výzvy s názvom "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" s kódom OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 dňom 6. decembra 2021, následne uzatvára výzvu na výber odborných hodnotiteľov projektov tejto výzvy (dátum jej vyhlásenia 14. jún 2021).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky