NOVÉ - 14.6.2021 - Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre dopytovo-orientovanú výzvu s názvom "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre dopytovo-orientovanú výzvu s názvom "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania"
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku