Normatívy a normatívne príspevky na rok 2012

V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sú na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené :

  •  nové normatívy na rok 2012 pre:

- školy všetkých zriaďovateľov,
- školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,

  • normatívne príspevky na rok 2012 pre:

- školy všetkých zriaďovateľov,
- školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,

  • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2012.

Pri výpočte normatívov na rok 2012 určilo minsiterstvo, v súlade s §3 ods. 2 nariadena vlády 630/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne:
osobné náklady 14/17,
prevádzkové náklady: 3/17.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku