Normatívy a normatívne príspevky na rok 2011

V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sú na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené :

  •  nové normatívy na rok 2011 pre:

- školy všetkých zriaďovateľov,
- školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,

  • normatívne príspevky na rok 2011 pre:

- školy všetkých zriaďovateľov,
- školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,

  • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2011.

 V normatívne určených finančných prostriedkoch nie sú zahrnuté finančné prostriedky na príspevok na žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. Tento príspevok bude školám poskytnutý po prijatí novely zákona o financovaní.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku