Navigácia

Moduly

Čo sú MODULY
Je to projekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah, inšpirovať učiteľov a predstaviť žiakom rozmanité možnosti trávenia voľného času. Projekt je zacielený na pre I.stupeň ZŠ a prepája prostredie športových zväzov, klubov a organizácií so školským prostredím.Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. V prvej fáze sa zameria na telesnú výchovu na I. stupni základných škôl. Ide o krok smerom ku koordinovanému prepájaniu sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.

Aktuálne vyhlásená výzva
Dňa 6.5.2022 bola zverejnená výzva MODULY – Inovatívne formy vzdelávania na telesnej a športovej výchove na I. stupni ZŠ. Text výzvy Moduly 2022/2023

 

Zoznam úspešných žiadateľov pre šk.rok 2022/2023

 

1             MAMMAL - Slovenský zväz MMA

2             Občianske združenie Street Dance Academy

3             OZ za zdravší život

4             Pomáhame pohybom o.z.

5             Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z.

6             Slovenská golfová asociácia

7             Slovenská gymnastická federácia

8             SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA

9             Slovenská plavecká federácia

10           Slovenská rope skippingová asociácia

11           Slovenský paralympijský výbor

12           Slovenský stolnotenisový zväz

13           Slovenský tenisový zväz

14           Slovenský zväz hádzanej

15           Slovenský zväz karate

16           Slovenský zväz ľadového hokeja

17           Slovenský zväz tanečných športov

18           Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.

 

Viac o projekte MODULY sa dočítate na stránke:

 

Videá z návštev MODULOVYCH hodin uskutočneného pilotného ročníka 2021/22
Tanec
Švihadlo
Flagfutbal
Zdravy chrbátik


 

 
Skočiť na začiatok stránky