Moduly

Čo sú MODULY
Je to projekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah, inšpirovať učiteľov a predstaviť žiakom rozmanité možnosti trávenia voľného času. Projekt je zacielený na pre I.stupeň ZŠ a prepája prostredie športových zväzov, klubov a organizácií so školským prostredím.Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. V prvej fáze sa zameria na telesnú výchovu na I. stupni základných škôl. Ide o krok smerom ku koordinovanému prepájaniu sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.

Aktuálne vyhlásená výzva
Dňa 6.5.2022 bola zverejnená výzva MODULY – Inovatívne formy vzdelávania na telesnej a športovej výchove na I. stupni ZŠ. Text výzvy Moduly 2022/2023

Pozvánka na pracovné stretnutie
Záujemcov a potencionálnych žiadateľov o dotáciu zároveň pozývame na pracovné stretnutie dňa 20.5.2022 o 11:00 v aule FTVŠ UK, Nábrežie arm. generála L. Svobodu, kde sa môžete pýtať a diskutovať k obsahu a cieľom výzvy. Účasť a počet zúčastnených osôb za organizáciu je potrebné nahlásiť na email.: ziadosti.sport@minedu.sk

Videá z návštev MODULOVYCH hodin uskutočneného pilotného ročníka
Tanec
Švihadlo
Flagfutbal
Zdravy chrbátik


 

 
Skočiť na začiatok stránky