Poskytovanie finančných prostriedkov v roku 2022

Schémy financovania v roku 2022

    Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2022 číslo F-2022-DOT01

    otvorená od: 06.05.2022 12:20 do: 04.06.2022

Text výzvy

Formulár žiadosti

Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu

Kritériá pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov top tímu v roku 2022

Príspevok športovcom top tímu na rok 2022

Zloženie komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na oponentúru plánu prípravy športovca top tímu

Národné športové projekty

Deaflympijský výbor Slovenska - zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na 24. Letnej Deaflympiáde v Caxias do Sul 2022

Organizovanie tradičných a významných medzinárodných športových súťaží na Slovensku

Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z.

Slovenská asociácia Bandy

Slovenská asociácia go

Slovenská asociácia športu na školách - Majstrovstvá sveta ISF v cezpoľnom behu

Slovenská asociácia univerzitného športu - Aktivity a úlohy v oblasti univerzitného športu v roku 2022

Slovenský olympijský a športový výbor - Olympijský odznak všestrannosti

Slovenský olympijský a športový výbor - Slovenské olympijské a športové múzeum

Slovenský olympijský a športový výbor - zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na EYOF Friuli Venezia 2023, EYOF Vuokatti 2022 a WG Birmingham 2022

Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský paralympijský výbor - odmeny športových reprezentantov a členov realizačného tímu za výsledky dosiahnuté na XXIV. zimných olympijských hrách a na XIII. zimných paralympijských hrách v Pekingu 2022

Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský paralympijský výbor - zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu a na XIII. zimných paralympijských hrách v Pekingu

Zabezpečenie finále školských športových súťaží

Značenie turistických a cykloturistických trás

Príspevok uznanému športu

 

Slovenský olympijský a športový výbor

 

Slovenský paralympijský výbor

- činnosť Deaflympijského výboru Slovenska v sume 328 924,00 eur
- činnosť Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov v sume 285 924,00 eur
- činnosť Slovenského paralympijského výboru v sume 1 132 818,00 eur
- činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov v sume 481 908,00 eur
- činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko v sume 428 322,00 eur
 
Skočiť na začiatok stránky