Ministerstvo školstva chce pomôcť školám s prípravou na dištančné vzdelávanie

  • Dátum: 27.08.2020

Ministerstvo školstva pripravilo pre školy stručný manuál na prípravu vzdelávania v školskom roku 2020/2021. Dokument má pedagógom pomôcť nastaviť potrebné opatrenia pre prípad prechodu jednej alebo viacerých tried na dištančnú formu vzdelávania.

Potvrdený prípad ochorenia Covid-19 môže pre školu znamenať prerušenie vyučovania na niekoľko dní aj týždňov. Škola prechádza do červenej fázy semaforu, a to môže znamenať, že časť žiakov prechádza na dištančné vzdelávanie – či už online alebo offline. Ako sa pripraviť na túto situáciu opisuje nový manuál, ktorý dnes rezort školstva zverejnil na svojej webovej stránke.

Manuál bol pripravený aj na základe zistení dotazníkového prieskumu Inštitútu vzdelávacej politiky medzi pedagógmi, skúseností neziskových organizácií (napr. Eduroma), ktoré pomáhali školám pri zabezpečení dištančného vzdelávania počas prvej vlny koronavírusu, a medzinárodnej spolupráce.

„Jedno zo základných zistení z obdobia marec až jún 2020 je, že neexistuje jedno optimálne riešenie pre všetky školy. Preto sme tento manuál spracovali v podobe zoznamu otázok, možných odpovedí a príkladov riešení, ktoré môže škola použiť pri príprave svojho vlastného plánu,“ vysvetľujú tvorcovia dokumentu.

Manuál školám odporúča, aby si vopred pripravili pre rodičov a žiakov informácie akou formou bude prebiehať dištančné vzdelávanie, aká bude frekvencia a spôsob komunikácie počas prerušeného vyučovania, či aký bude spôsob distribúcie písomností, napríklad týždňových zadaní pre žiakov v prípade offline dištančného vzdelávania.

Školy tu nájdu odpovede na to, ako postupovať pri rozhodovaní medzi offline a online dištančným vzdelávaním. Dokument obsahuje tiež dotazník zameraný na preskúmanie reálnych možností žiakov na prechod na online vzdelávanie.

Manuál je súčasťou súboru opatrení a odporúčaní, ktoré ministerstvo školstva zverejňuje od 18. augusta s cieľom podporiť školy pri zabezpečení vyučovania v školskom roku 2020/2021 s maximálnou ochranou pred šírením ochorenia Covid–19.
FOTO TASR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku