Navigácia
Skočiť na obsah

Podpora pre školy ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie

Sme tesne pred začiatkom nového školského roka a v súčasnosti nikto z nás nevie, čo nás v ňom čaká. Je potrebné pripraviť sa na prípad, že by sa v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie opäť pristúpilo k mimoriadnym opatreniam a školy budú musieť prejsť na dištančnú formu vzdelávania.

Jedno zo základných zistení z obdobia marec – jún 2020 je, že neexistuje jedno optimálne riešenie dištančného vzdelávania, ale potreby sú rôzne a veľmi dobre fungujúce riešenia v jednej škole môžu byť nepoužiteľné v inej škole. Nikto, kto nie je súčasťou školskej komunity, nemôže vedieť, aké opatrenia môžu v konkrétnej škole fungovať dobre a aké fungovať nebudú. Preto je najlepšie, ak vedenie školy prispôsobí opatrenia navrhnuté na celoštátnej úrovni na podmienky svojej konkrétnej školy.

Manuál sme z tohto dôvodu spracovali v podobe štruktúrovaného zoznamu otázok, možných odpovedí a príkladov riešení, ktoré môže škola použiť pri príprave svojho vlastného plánu.

Ďalšou pomocou pre školy sú materiály vytvorené v Národnom projekte IT akadémia – Vzdelávanie pre 21.storočie, týkajúce sa podpory on-line vzdelávania a jeho úspěšného zvládnutia.

Materiály sú zverejnené  na webovej stránke http://itakademia.sk/sme-pripraveni-na-novy-skolsky-rok/. Zároveň IT akadémia na stránke národného projektu realizuje webináre na podporu dištančného vzdelávania –http://itakademia.sk/webinare/.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky