Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.


 
 • Materské školy (aktualizované 16.9.2020)
 • Základné školy a školské zariadenia (aktualizované 16.9.2020)
 • Stredné školy (aktualizované 16.9.2020)
 • Špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva (aktualizované 18.9.2020)
 • Špeciálne výchovné zariadenia (aktualizované 16.9.2020)
 • Vysoké školy a školské domovy (aktualizované 21.9.2020)
 • Centrá voľného času a krúžková činnosť
 • Vyhlásenie rodičov na výnimku z nosenia rúšok (2.9.2020)
 • Školy a rúška
 • Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy (26.8.2020)
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku