Minister školstva SR Ján Mikolaj bude rokovať s partnermi v USA

05.11.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj pracovne navštívi Spojené štáty americké. V dňoch 5. - 10. novembra 2007 sa stretne s partnermi v Bostone, Cambridgei a Washingtone DC.
     V pondelok 5. novembra bude slovenská delegácia diskutovať s profesorom Williamom Sahlmanom - prodekanom pre vonkajšie vzťahy Obchodnej fakulty Harvardskej univerzity. V Centre pre Európske štúdiá sa minister Mikolaj prihovorí hosťom harvardskej komunity a vyučujúcim Pedagogickej fakulty, Úradu pre štúdium v zahraničí, Úradu dekana Fakulty umení a vied a pedagógom výskumných centier na Bostonskej univerzite. V úrade guvernéra štátu Massachusetts bude Ján Mikolaj hovoriť so špeciálnym poradcom pre vzdelávanie Dr. Dana Mohler-Fariom.
     S riaditeľkou Harvardského úradu firemných a nadačných vzťahov Ellen Sullivanovou sa minister Mikolaj stretne v utorok 6. novembra v Bostone. Neskôr bude slovenských zástupcov  priestormi svojej školy sprevádzať študent Massachusettského technologického inštitútu (MIT). Navštíviť majú napríklad študentské centrum, Kreshego auditórium a ďalšie zaujímavé miesta inštitútu. V popoludňajších hodinách bude minister diskutovať s kancelárom prof. Phillipom Clayom, prorektorom prof. Philipom Khourym a viacerými viceprezidentmi z MIT.
     Počas slávnostného otvorenia Honorárneho konzulátu SR v Bostone sa Ján Mikolaj a konzul Peter Muzila prihovoria členom zastupiteľských úradov, predstaviteľom verejnej správy a zástupcom niekoľkých krajanských organizácií (Česká a slovenská asociácia, Masarykov klub v Bostone atď.).
     Pracovná cesta delegácie bude pokračovať vo Washingtone, kde sa v stredu 7. novembra uskutoční stretnutie s prezidentom Americkej rady pre vzdelávanie Davidom Wardom.
     Na štvrtok 8. novembra je naplánovaný slávnostný podpis Dohody medzi vládou SR a vládou USA o vedecko-technickej spolupráci, ktorý sa uskutoční na pôde Ministerstva zahraničných vecí USA. Dokument nadväzuje na predchádzajúce dohody oboch krajín a zabezpečuje spoluprácu v oblasti vedecko-technického výskumu a vývoja.
     Program bude v hlavnom meste USA pokračovať prijatím u štátneho tajomníka Ministerstva školstva USA Raya Simona. Na Marylandskej univerzite sa slovenskí zástupcovia stretnú s prezidentom univerzity Dr. Danom Mote a riaditeľom Dingmanovho centra pre podnikanie Dr. Asherom Epsteinom.
     V rámci pracovnej cesty navštívi slovenský minister školstva aj Národnú vedeckú nadáciu v Arlingtone, Pamätné múzeum holokaustu a Ministerstvo USA pre energetiku.

Bratislava 5. novembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku